Covid-19 og Din Fiskeguide

Covid-19 og Din Fiskeguide

#samfundssind
#sammenhverforsig
#blivhjemme
#detblivergodtigen

Din Fiskeguide Øresund

Vi har fået en ubuden gæst. En gæst som ikke er velkommen, og som vi gerne vil af med så hurtigt som muligt. Både i forhold til myndighedernes anbefalinger og den ganske almindelige sunde fornuft, vil Din Fiskeguide aktiviteter på Øresund være suspenderet indtil videre. Aktiviteterne bliver tidligst genoptaget i slutningen af april 2020, men afhængig af situationen kan det også blive senere.

Din Fiskeguide Øresund

Flere turbåde har også indstillet aktiviteterne, og sammenholdt med den eksisterende kvote på maksimum to torsk pr. deltager pr. dag (februar og marts), er branchen ved at være temmelig presset. For mange mennesker rammer krisen hårdt, og nogle mennesker vil simpelthen ikke opleve, hvordan vi kommer om på den anden side.

Din Fiskeguide Øresund

Så meget desto mere er samvær og nærvær ikke længere blot nogle ord på en FHD mobilskærm, men er pludselig blevet værdier med stor vægt bag. Når det går op for én hvor alvorlig situationen er, og chokket bliver afløst af modløshed, er det her vi viser vores evne til at komme tilbage igen.

Din Fiskeguide Øresund

Trangen til at komme ud og opleve Øresund med sol, vind, bølger, måger, marsvin og måske endda fisk, sammen med bedste venner, kolleger, familie og aller kæreste melder sig. Og så håber vi, at det kan blive i rette tid til hornfiskesæsonen.

Din Fiskeguide Øresund

Sammen med dine bedste venner, kolleger og familie er du selvfølgelig meget velkommen til allerede nu, at booke din tur på Øresund. April og måske specielt maj byder på både hornfisk og fladfisk, så dit selskab har gode muligheder for at fortsætte mikroeventyret hjemme i køkkenet og ved spisebordet.

Din Fiskeguide Øresund

Hvis Corona-kulleren allerede har gjort sit indtog, kan du tage ud på egen hånd. Der er mulighed for at leje båd hos Maritimt Center på Nordhavnen i Helsingør, eller hos Bådudlejningen ved Trykkerdammen, som også har børsteorm til fiskeri efter fladfisk.

Med varm hilsen
Bjarne Poulsen
Mobil 22270237